ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej -  

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

W 2022 r. Miasto Cieszyn w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle miast o podobnych parametrach Miasto Cieszyn wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców miasta.  Należy również wskazać na wzrost wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej finansowanych ze środków własnych.

Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE