ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej - 

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Sytuacja Miasta Cieszyna na tle porównywalnych JST w 2022 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako niesprzyjająca. Na uwagę zasługuje również sprzyjający wskaźnik dotyczący rentowności systemu gospodarki odpadami, który wynosił prawie 93% (średnia z lat 2020-2022). Zmalały wydatki na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, co sprawiło że Miasto Cieszyn nie jest już liderem w tym aspekcie.

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA