ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Pod względem aktywności gospodarczej sytuację Miasta Cieszyna należy ocenić jako bardzo dobrą. Jak wynika z analizy, w przypadku takich wskaźników jak aktywność gospodarcza mieszkańców, wpisy do REGON, struktura własnościowa przedsiębiorstw sytuacja miasta jest bardzo sprzyjająca i lepsza niż w przypadku większości JST należących do grupy porównawczej. Jedynym wskaźnikiem wymagającym aktywności na tle porównywalnych JST jest polityka podatkowa miasta. 

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA