ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Wskazać należy na dobrą pozycję cieszyńskiej edukacji. W porównaniu do miast w grupie porównawczej, w analizowanym okresie nastąpiły najkorzystniejsze zmiany w zakresie subwencji oświatowej na ucznia, liczebności oddziałów w szkołach czy wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2022 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Wyżej wymienione wskaźniki potwierdzają dobrą organizację systemu nauczania. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w 2022 r., a przy tym jednocześnie wysokie pokrycie subwencyjnych wydatków oświatowych uzyskiwaną na ten cel subwencją oświatową, która wzrosła do poziomu 11.631,51 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2020-2022). Należy wskazać, że pod względem wskaźnika pokrycia subwencyjnych wydatków oświatowych subwencją, sytuacja Miasta Cieszyna jest porównywalna do miast należących do grupy porównawczej.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA