ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Miasta Cieszyna na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi prawie 3%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 3-5% dochodów. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wzrósł poziom zadłużenia Miasta Cieszyna, który jest nierozerwalnie związany z poziomem realizowanych wydatków majątkowych, które w 2022 r. wynosiły 852,05 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2020-2022). Wskazać należy na bardzo sprzyjającą sytuację dotyczącą dochodów ogółem oraz dochodów podatkowych na mieszkańca na tle grupy porównawczej. Z wyjątkiem kosztów obsługi zadłużenia, pozostałe wskaźniki cząstkowe znajdują się po lewej stronie wykresu, co powoduje że sytuacja obszaru budżetowego opisana została jako przeciętna i wymaga dodatkowej uwagi ze strony miasta.

Wskaźniki w obszarze BUDŻET