KOMUNIKACJA Z URZĘDEM

Strona internetowa Miasta Cieszyna to miejsce, w którym zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy jak i lokalni działacze znajdą szereg ważnych informacji i aktualności. W 2022 r. na stronie internetowej Miasta Cieszyna zamieszczano aktualności i komunikaty oraz liczne zaproszenia na wydarzenia organizowane przez miasto, osiedla oraz organizacje pozarządowe. 


Statystyki MIEJSKIEJ strony internetowej w 2022 r.:Na stronie internetowej miasta funkcjonował e-urząd oraz podstrony poświęcone innym inicjatywom jak np. budżet obywatelski czy uchwała krajobrazowa.

Strona internetowa Miasta Cieszyn

Miasto prowadziło liczne profile w serwisie społecznościowym Facebook:


Na profilach FB zamieszczano materiały informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz jego jednostek organizacyjnych (m.in. szkół, gminnych spółek itp.), jak i treści promocyjne np. fotorelacje z wydarzeń czy materiały filmowe. Miejskie profile serwisu społecznościowego Facebook to dla wielu mieszkańców bardzo ważne i podstawowe źródło informacji o bieżącej pracy, wydarzeniach oraz planach samorządu i jednostek organizacyjnych. Informacje publikowane tam, trafiają do tysięcy mieszkańców miasta oraz wielu innych internautów. Dodatkowo Facebook służy jako platforma służąca wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a urzędem. 

Statystyki miejskich profili Facebook w 2022 r. 

Samorządowy Informator Urzędu Miejskiego w Cieszynie "Wiadomości Ratuszowe"

W 2022 r. wydano 27 numerów Samorządowego Informatora Urzędu Miejskiego w Cieszynie "Wiadomości Ratuszowe", za pośrednictwem którego przekazywano najważniejsze informacje dotyczące działalności Burmistrza, Rady Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a także przedstawiano realizowane przez mieszkańców inicjatywy i projekty.  

Zdjęcie laptopa z wyświetloną mapą.

Od 1 maja 2021 r. działa program NaprawmyTo.pl, który koordynowany jest przez Straż Miejską w Cieszynie. W 2022 r. zgłoszono w ramach programu NaprawmyTo:

Zgłoszenia kierowane były najczęściej do:

Pojedyncze zgłoszenia były kierowane do innych Jednostek/Wydziałów Urzędu Miasta Cieszyna lub też przekazano do odpowiedzialnych podmiotów np. Policja, PKP, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. 

W serwisie nie odnotowano negatywnych komentarzy.