ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta

ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta - OBSZARY

W 2022 r. Burmistrz Miasta Cieszyna wydała w sumie 739 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez burmistrz dotyczyła zarządzania nieruchomościami komunalnymi. Na mocy zarządzeń sporządzano wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kupowano nieruchomości, ustanawiano służebność przesyłu oraz wyrażano zgodę na usunięcie drzew z nieruchomości stanowiących własność Miasta Cieszyn.


Drugim najczęściej poruszanym zagadnieniem były finanse miasta. W ciągu roku dokonywano zmian w budżecie oraz w planach finansowych jednostek budżetowych Miasta Cieszyna, umarzano należności oraz przyznawano różnego rodzaju dotacje. 

 

Spora część zarządzeń odnosiła się także zamówień publicznych. W drodze zarządzenia ogłaszano otwarte konkursy ofert, powoływano Komisje Konkursowe bądź Komisje Przetargowe.

Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta