Jednostki organizacyjne i spółki Miejskie

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

24 695 153

+54,54%

do roku 2021

Statut Miasta Cieszyna

Statut przyjęty uchwałą  Nr XLIX/530/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 października 2018 r. z późn. zm.

W 2022 r. dokonano zmian w treści Statutu uchwałą Nr XLVI/546/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 2022 r.

Urząd Miejski w Cieszynie

Dokumenty regulujące pracę Urzędu

regulamin organizacyjny urzędu Miejskiego

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Cieszynie przyjęty Zarządzeniem Nr 0050.797.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 listopada 2018 roku z późn. zm.

W 2022 r. ogłoszono tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ponadto Regulamin został zmieniony:

regulamin pracy urzędu Miejskiego

Regulamin pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie przyjęty Zarządzeniem Nr 120.24.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 marca 2022 r.

Zatrudnienie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w 2022 r.

W 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie zatrudniano 159 pracowników, w tym 90% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 3 pracowników. Zatrudniono 20 nowych pracowników, zaś z 23 pracownikami rozwiązano stosunek pracy. Główną przyczyną rozwiązania współpracy było przejście pracowników na emeryturę.

urząd w liczbach

35 634

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2022 r.


w tym:

40 110

dokumentów, wysłanych z urzędu w    2022 r.


w tym:

101

spotkań burmistrza z mieszkańcami miasta w 2022 r.

4 564

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie 

2 296

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie

Jednostki organizacyjne Miasta

Żłobki Miejskie w Cieszynie


Cieszyn, ul. Moniuszki 13


Dyrektor: Ariana Krukowska-Stuchlik

Zatrudnienie w 2022 r.: 50 pracowników

Przedszkole Nr 1


Cieszyn, ul. dr. Jana Michejdy 10


Dyrektor: Agata Nowakowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 16 pracowników

Przedszkole Nr 2 - Integracyjne


Cieszyn, ul. ks. Jerzego Trzanowskiego 4


Dyrektor: Aleksandra Stanieczek

Zatrudnienie w 2022 r.: 30 pracowników

Przedszkole Nr 4 im. Marii Konopnickiej


Cieszyn, ul. Karola Miarki 15


Dyrektor: Sylwia Bury

Zatrudnienie w 2022 r.: 22 pracowników

Przedszkole Nr 7


Cieszyn, ul. Gen. Hallera 163


Dyrektor: Dominika Sabela

Zatrudnienie w 2022 r.: 14 pracowników

Przedszkole Nr 8


Cieszyn, ul. B. Chrobrego 1


Dyrektor: Czesława Itner

Zatrudnienie w 2022 r.: 19 pracowników

Przedszkole Nr 9


Cieszyn, ul. Bucewicza 25


Dyrektor: Elżbieta Dryja

Zatrudnienie w 2022 r.: 11 pracowników

Przedszkole Nr 16


Cieszyn, ul. Bielska 75


p.o. Dyrektor: Sylwia Kamińska

Zatrudnienie w 2022 r.: 25 pracowników

Przedszkole Nr 17


Cieszyn, ul. Frysztacka 161


Dyrektor: Krystyna Sobolewska

Zatrudnienie w 2022 r.: 15 pracowników

Przedszkole Nr 18


Cieszyn, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 6


Dyrektor: Anna Klimosz

Zatrudnienie w 2022 r.: 14 pracowników

Przedszkole Nr 19


Cieszyn, ul. Skrajna 5


Dyrektor: Bożena Tracz - Kukuła

Zatrudnienie w 2022 r.: 13 pracowników

Przedszkole Nr 20


Cieszyn, ul. Św. Jerzego 4


Dyrektor: Małgorzata Kędzior

Zatrudnienie w 2022 r.: 26 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 1


Cieszyn, ul. Jana Matejki 3


Dyrektor: Dariusz Niemiec

Zatrudnienie w 2022 r.: 69 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. 4 Pułku Strzelców Podhalańskich


Cieszyn, ul.  Fryderyka Chopina 37


Dyrektor: Katarzyna Surzycka

Zatrudnienie w 2022 r.: 96 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka


Cieszyn, ul. Gen. Józefa Hallera 8


Dyrektor: Renata Halama - Ernst

Zatrudnienie w 2022 r.: 89 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 4


Cieszyn, ul. Plac Wolności 7A


Dyrektor: Joanna Kasprzyńska

Zatrudnienie w 2022 r.: 52 pracowników

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi


Cieszyn, ul. Wojska Polskiego 1


Dyrektor: Danuta Łabaj

Zatrudnienie w 2022 r.: 66 pracowników

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi 


Cieszyn, ul. Katowicka 68


Dyrektor: Grzegorz Konieczny

Zatrudnienie w 2022 r.: 60 pracowników

Szkoła Podstawowa Nr 7


Cieszyn, ul. Bielska 247


Dyrektor: Marek Skark

Zatrudnienie w 2022 r.: 36 pracowników

Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie


Cieszyn, ul. Ratuszowa 1


Dyrektor: Paweł Szajor

Zatrudnienie w 2022 r.: 13 pracowników

Szkolne Schronisko Młodzieżowe


Cieszyn, ul. Błogocka 24


Dyrektor: Przemysław Żebrok

Zatrudnienie w 2022 r.: 16 pracowników

Dom Spokojnej Starości


Cieszyn, ul. Adama Mickiewicza 13


Dyrektor: Kazimiera Kawulok

Zatrudnienie w 2022 r.: 42 pracowników

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie


Cieszyn, ul. Skrajna 5


Kierownik: Helena Smolarz

Zatrudnienie w 2022 r.: 56 pracowników

CIESZYŃSKI OŚRODEK KULTURY "DOM NARODOWY"


Cieszyn, ul. Rynek 12


Dyrektor: Adam Cieślar

Zatrudnienie w 2022 r.: 15 pracowników

Książnica Cieszyńska


Cieszyn, ul. Mennicza 46


Dyrektor: Krzysztof Szelong

Zatrudnienie w 2022 r.: 16 pracowników

Zamek Cieszyn


Cieszyn, ul. Zamkowa 3 a, b, c


Dyrektor: Magdalena Chorąży-Suchy

Zatrudnienie w 2022 r.: 24 pracowników

Teatr im. Adama Mickiewicza w Cieszynie


Cieszyn, ul. Plac Teatralny 1


Dyrektor: Katarzyna Dendys-Kosecka

Zatrudnienie w 2022 r.: 11 pracowników

Biblioteka Miejska w Cieszynie


Cieszyn, ul. Głęboka 15


Dyrektor: Izabela Kula

Zatrudnienie w 2022 r.: 23 pracowników

Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie


Cieszyn, ul. Liburnia 4


Dyrektor: Katarzyna Skotnicka 

Zatrudnienie w 2022 r.: 104 pracowników

Straż Miejska w Cieszynie


Cieszyn, ul. Limanowskiego 7 


Komendant: Jacek Bąk

Zatrudnienie w 2022 r.: 33 pracowników

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej w Cieszynie


Cieszyn, ul. Stary Targ 4


Dyrektor: Karolina Małysz-Tulec

Zatrudnienie w 2022 r.: 3 pracowników

spółki Miejskie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.


Cieszyn, ul. Słowicza 59


Prezes: Robert Mędrala  

Zatrudnienie w 2022 r.: 119 pracowników

Udział Gminy Cieszyn: 100%

Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.


Cieszyn, ul. Liburnia 2a


Prezes: Elżbieta Domagała

Zatrudnienie w 2022 r.: 50 pracowników

Udział Gminy Cieszyn: 100%

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.


Ustroń, ul. Myśliwska 10


Prezes: Beata Halama

Udział Gminy Cieszyn: 18,45%

Ilość udziałów: 20.402

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o.


Cieszyn, ul. Mostowa 2


Prezes: Damian Hernik (do 08.08.2022 r.)

          Wojciech Frank (od 08.08.2022 r.)

Udział Gminy Cieszyn: 44,63%*

Ilość udziałów: 13.059*


*Z dniem 21.11.2022 r. Miasto Cieszyn zawarło z Energetyką Cieszyńską Sp. z o.o. umowę zbycia udziałów w celu ich umorzenia.