GOSPODARKA i turystyka

LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2022 r.:

1 497

+1,75%

do roku 2021

3 469

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

297

Liczba nowych osób prowadzących działalność gospodarczą w rejestrze REGON

239

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą wypisanych z rejestru REGON

Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2022 r.

Miasto Cieszyn zdecydowało się na stosowanie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku stawek podatków od środków transportu zachowano zróżnicowany poziom ich wysokości, zależnie od wieku pojazdu. 

Najbardziej preferencyjne warunki dano przedsiębiorcom użytkującym pojazdy wyprodukowane od 2017 r. - w tym przypadku stawki są nawet o 1/3 niższe niż w przypadku pojazdów najstarszych tj. przed 2012 r. Różnicowanie wysokości składek to jeden ze sposób dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego miasta, ale także dbania o zrównoważony rozwój. 

Dogodne warunki dla prowadzenia biznesu potwierdza stały wzrost liczby nowych działalności gospodarczych zarejestrowanych w 2022 r. w REGON. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Cieszyna są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2022 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1.497,25 zł, podczas gdy w 2021 r. było to 1.471,48 zł.

Wsparcie inwestorów i przedsiębiorców

Cieszyn, poprzez swoje położenie przygraniczne, dba o to, aby stawać się miastem otwartym i przyjaznym dla przedsiębiorców i inwestorów. 

Atutem jest nie tylko transgraniczny charakter miasta, ale też sąsiedztwo miejsc atrakcyjnych turystycznie, klimat okolicy, ale przede wszystkim życzliwość, gościnność i profesjonalizm obsługi. Wszystkie te elementy mają zapewniać ludzi biznesu, że tutaj można bezpiecznie lokować swoje inwestycje. 

Kreatywna polityka prowadzona przez władze miasta, a także konsekwentna realizacja założeń strategii rozwoju Cieszyna oraz wieloletnich programów inwestycyjnych i szeroko pojętej promocji miasta sprzyja inwestorom.

MIĘDZYGMINNA STREFA GOSPODARCZA

Misją Strefy jest tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki na terenie gmin Partnerów, poprzez wsparcie napływu inwestycji zewnętrznych. Strefę tworzą Miasto Cieszyn oraz Miasto Skoczów, Gmina Chybie, Gmina Dębowiec oraz Gmina Hażlach.

Cele strategiczne to:

Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości

Za działania podejmowane przez Miasto Cieszyn na rzecz inwestorów i przedsiębiorców w 2022 r. odpowiadało Samodzielne stanowisko ds. wsparcia przedsiębiorczości. Należy jednak podkreślić, że od maja 2022 r. stanowisko nie było obsadzone.

Wśród działań znalazły się:

Zespół zadaniowy do spraw obsługi inwestora

W dniu 6 kwietnia 2023 r. Burmistrz Miasta Cieszyna podjął Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw obsługi inwestora. Zarządzenie to znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj.

Zarządzeniem Nr 0050.124.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2021 r. powołany został zespół zadaniowy do spraw obsługi inwestora.

Zadaniem zespołu jest realizacja wszystkich niezbędnych działań dotyczących obsługi inwestorów chcących rozpocząć lub prowadzących działalność na terenie Miasta Cieszyn w szczególności:

Zdjęcie tabliczek ze stanowiskami w Urzędzie Miasta Cieszyna.

Zamek Cieszyn

Logo "Zamek Cieszyn".

Zamek Cieszyn to nietypowa instytucja kultury, która wspiera innowacyjny biznes, promuje dobre projektowanie, ale również tworzy ofertę turystyczną, opiekuje się zabytkami i organizuje różnorodne wydarzenia kulturalne

Od 2013 r. Zamek Cieszyn jest wspólnie prowadzony przez Miasto Cieszyn i Województwo Śląskie. Dział Przedsiębiorczości Zamku Cieszyn wspiera małe firmy, jak i te, które są zainteresowane rozwojem poprzez wykorzystanie wzornictwa i nowych technologii. Zadania są finansowane ze środków własnych. Plany na 2021 r. pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Większość działań zrealizowano w formie spotkań online, a organizację niektórych trzeba było odwołać, jak na przykład spotkania dla młodzieży w ramach Dnia Przedsiębiorczości, które miały się odbyć w kwietniu. 

W 2022 r. Zamek Cieszyn zrealizował szereg działań wspierających innowacyjność i przedsiębiorczość.

Więcej informacji na temat działalności Zamku Cieszyn znajduje się na stronie Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości.

Targowiska miejskie

Targowisko rolno - spożywcze przy ul. J. Sarkandra.

Targowisko rolno - spożywcze przy ul. Św. Jana Sarkandra

Utrzymaniem i prowadzeniem targowisk miejskich w Cieszynie zajmuje się Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie. Jednostka ta administruje trzema obiektami oraz lokalami handlowymi:

turystyka i rekreacja

PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Osoby odwiedzające cieszyński rynek mogły skorzystać z usług Cieszyńskiego Centrum Informacji czynnego 6 dni w tygodniu, a w sezonie wakacyjnym  (lipiec - sierpień) 7 dni w tygodniu.

Przez cały rok 2022 CCI odwiedziło 29.756 osób, z tego:

Jak co roku najwięcej turystów krajowych przybyło z woj. śląskiego. Natomiast wśród turystów zagranicznych Informację turystyczną najczęściej odwiedzali turyści z Republiki Czeskiej.

Zdjęcie przedstawia Punkt Informacji Turystycznej.

Aktualnie Punkt Informacji Turystycznej otwarty jest codziennie w godzinach 10:00 do 17:00.

Rok 2022 był także czasem kolejnej, cyklicznej certyfikacji punktu, który otrzymał notę czterogwiazdkową. W latach ubiegłych pochwalić mogliśmy się dwoma gwiazdkami. Punkt Informacji Turystycznej działa w Śląskim Systemie Informacji Turystycznej, zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu, map, przewodników i materiałów promocyjnych. Zamkowy Punkt Informacji Turystycznej współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, Euroregionem Śląsk Cieszyński, Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Golęszyce”, punktami informacji z województwa śląskiego, z Polski i z zagranicy, gminami, PTTK oraz gminnymi ośrodkami kultury.

WZGÓRZE ZAMKOWE

Wzgórze Zamkowe odwiedzane jest przez mieszkańców okolicznych miejscowości oraz turystów z całej Polski, jak i z zagranicy. Po pandemii wrócono do standardowych godzin pracy zabytków sprzed tego okresu. Wieża Piastowska i Rotunda były dostępne dla gości codziennie. Przez cały rok 2022 sprzedano 58.977 biletów co jest dotychczasowym rekordem rocznym. Jednocześnie wzrosła sprzedaż biletów o 54,5% w stosunku do roku 2021. 

Osoby odwiedzające Wzgórze Zamkowe i instytucję Zamek Cieszyn mogły skorzystać z usług Punktu Informacji Turystycznej czynnego 7 dni w tygodniu (w sezonie zimowym 6 dni w tygodniu). W pierwszym półroczu 2022 r. Punkt odwiedziło 4.659 osób (w tym 867 osób z zagranicy; trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim). W drugim półroczu odnotowano 5.244 odwiedzin punktu, co w roku 2022 daje łączną liczbę 9.903 osób odwiedzających Punkt Informacji Turystycznej na Wzgórzu Zamkowym. 

6 zł

ulgowy 

9 zł

normalny

26 zł

rodzinny

3 zł

Cieszyńska Karta Dużej Rodziny

Zdjęcie kobiety podtrzymującej kule.
Zdjęcie chłopca trzymającego miecz.
Zdjęcie wystawy.
Zdjęcie przedstawia młodzież wyrabiających naczynia z gliny.
Zdjęcie chłopca z hełmem rycerskim.
Zdjęcie mężczyzny trzymającego kartki z herbami.
Zdjęcie osób idących alejka w parku..
Zdjęcie grupki osób na ulicy.
Zdjęcie osób idących ulicą.
Zdjęcie osób siedzących przy stoiku w sali.
Zdjęcie osób w strojach ludowych na scenie.
Zdjęcie przedstawi występ zespołu ludowego.
Zdjęcie przedstawia kobietę wyplatającą z makramy.
Zdjęcie grupowe osób z ozdobami z makramy.
Zdjęcie osób wyplatających makramę.
Plakat "zaprojektuj święta".
Książka "Cieszyńskie ciasteczka".
Zdjęcie dzieci wyrabiające ciasto.

Więcej informacji na temat działalności Zamku Cieszyn znajduje się na stronie Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości.