EGZAMIN ÓSMOKLASISTY i sukcesy uczniów

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2022 R.

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

63%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

64%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

74%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki egzaminów uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były na dobrym poziomie - wyższe o 4% od średnich wyników uzyskanych w skali powiatu, wyższe o 5% od średnich wyników uzyskanych w skali województwa oraz wyższe o 6% od średniej krajowej.

Zasługę w osiągniętym wyniku mają wysokie wyniki Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny, Szkoły Podstawowej Towarzystwa Ewangelickiego, Szkoły Podstawowej nr 7, Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi i Szkoły Podstawowej nr 1. 

Najlepszą średnią wyników spośród szkół publicznych w Cieszynie uzyskały:

osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 1 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZE:

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Sukcesem jest stuprocentowy wynik na egzaminie ósmoklasisty z matematyki (7 uczniów) i z języka angielskiego (8 uczniów).

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZE:

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZE:

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Szkoła Podstawowa nr 4 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZE:

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZE:

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZE:

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

Szkoła Podstawowa nr 7 

OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZE:

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE:

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE: