EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

50,48%

-1,07 pp.

do roku 2021

25 047

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

12 643

Subwencja oświatowa
na ucznia

12 404

Dopłata za środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Miasta Cieszyna w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

77 931 815

+12,59%

do roku 2021

wydatki poniesione na wynagrodzenia

nauczycieli

28 937 542

+2,05%

do roku 2021